AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
738
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
  12  
120
36
2
739
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
  3  
30
9
3
816
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
  11  
96
32
4
817
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
  4  
34
12
5
818
 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
  5  
50
15
6
819
 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
  2  
20
6
7
740
 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
  24  
48
48
8
741
 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
  18  
36
34