AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์
ลำดับ
รหัส
กิจกรรม
จำนวนทีม
นักเรียน
ครู
1
376
 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
  1  
8
3
2
377
 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
  1  
8
3
3
378
 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
  2  
12
7
4
379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
  1  
6
4
5
395
 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
  4  
30
15
6
396
 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
  2  
13
7
7
398
 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
  2  
25
10
8
399
 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
  1  
16
5
9
400
 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
  6  
30
12
10
404
 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
  3  
6
6